Qui som?

Projecte

Memòria històrica
de les dones

Històric VVDD a Barcelona

Fotos


Projecte

1. Introducció

En resposta a la crida a la participació d'associacions i entitats pel que fa a la necessitat de "tirar endavant estratègies que permetin avançar en la implantació de les polítiques de dones", així com per "fer emergir l'experiència femenina com a quelcom imprescindible per a transformar el nostre país", vet aquí l'aportació que voldríem fer-vos pervenir des de l'Esquerra de l'Eixample, com a signants de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Lliure de Violència vers les Dones.

Pràctiques i accions locals en un món global per part de la Vocalia de Dones de l'Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample.

Constatem que avui en dia, en els nostres barris, moltes persones viuen marginades o són invisibilitzades. Concretament, les dones són les primeres a patir violències, condicions precàries de treball, manca d'autonomia... Dins d'aquest col·lectiu, cal assenyalar les situacions particularment punyents que coneixen les dones discapacitades i les dones immigrants.

De fet, ja estàvem compromeses amb aquesta problemàtica mitjançant "l'acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones" i com a membres fundadores de la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere. També formem part de la Xarxa feminista i de la Marxa mundial de les dones. Hem participat als Fòrums Socials Europeus de París i de Londres, mirant d'intercanviar experiències i donant suport a les demandes de generalització de les Lleis positives a tot l'àmbit comunitari.

Volem partir de la Xarxa de Vocalies de Dones per tal de lluitar contra l'exclusió i la desigualtat des del terreny ciutadà més proper: el dels nostres barris. És aquí on volem esdevenir organitzadores de relacions i complicitats entre persones, col·lectius, associacions i institucions públiques, treballant transversalment amb les diferents vocalies del barri (immigració, joves, discapacitats, gent gran, ensenyament...).

Tenim doncs com a objectiu obrar per a la plena representació i participació de les dones que, per les seves particularitats, tenen més dificultats d'assolir el reconeixement i la integració social. Les experiències són nombroses als diferents barris i ciutats, de Catalunya i d'arreu. Ara que comencem a fer passes cap a la idea engrescadora d'una "euroregió", fóra segurament un bon moment per estudiar projectes, desenvolupats amb èxit a nombrosos municipis de França, com és el cas de "femmes relais" ("Dones d'enllaç"): veïnes que ajuden altres veïnes, que obren ponts de comunicació i relacions que d'una altra manera serien molt difícils en barriades populars socialment degradades o titllades de "conflictives", i amb una presència nombrosa i plural de comunitats estrangeres. Justament - a Catalunya hauríem de ser especialment sensibles per entendre-ho -, una de les qüestions que voldríem promoure és el respecte i la consideració social pel que fa a les diferents llengües maternes de les poblacions nouvingudes, afavorint l'intercanvi cultural dins d'una realitat nacional en plena transformació.

Així doncs........

>>>> Llegir més >>>>